منوی اصلی

فضیلت زیارت امام حسین (ع): دوست خدا

فضیلت زیارت امام حسین (ع): دوست خدا

 

حضرت ابى عبداللّه (ع ) فرمودند:
خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكّل قبر حضرت امام حسين (ع ) مى باشند، هنگامى كه شخص قصد زيارت آن حضرت را مى نمايد حق تعالى گناهان او را در اختيار اين فرشتگان قرار مى دهد و زمانى كه وى قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو مى كنند.
سپس قدم دوّم را كه برداشت حسناتش مضاعف مى گردد، تا به حدّى مى رسد كه بهشت برايش واجب و ثابت مى گردد، سپس اطرافش را گرفته و تقديسش مى كنند و فرشتگان آسمان نداء داده و مى گويند: زوّار دوست خداست ، دوست خدا را تقديس نمائيد.
و وقتى زوّار غسل كردند، حضرت محمّد(ص ) ايشان را مورد نداء قرار داده و مى فرمايد:
اى مسافران خدا! بشارت باد بر شما كه در بهشت با من هستيد.
سپس اميرالمؤ منين (ع ) به ايشان نداء نموده و مى فرمايد: من ضامنم كه حوائج شما را برآورده نموده و بلاء را در دنيا و آخرت از شما دفع كنم ، سپس پيامبر اكرم (ص ) با ايشان از طرف راست و چپ ملاقات فرموده تا بالا خره به اهل خود باز گردند.(1)
آشنا كرد خدا عشق ترا با دل ما
از ازل كرد عجين مهر ترا با گِل ما
ما به درياى غمت دل بسپرديم حسين
شده اى خون خدا بحر غمت ساحل ما
اى تو مصباح هدى اى پسر شير خدا
يك نگاه تو كند حل همه مشكل ما
سر تو بر سر نى سر دهد آيات خدا
بفداى سر تو اين سر ناقابل ما
هر كجا نام تو آيد بميان شور و نواست
بجز از اشك در آنجا نبود حاصل ما
به صبا گوى به باغ دلِ ما كن گذرى
عطر جانبخش تو از لطف كند شامل ما
منظر ديده بود بى گل رويت (خاموش )
روشن از جلوه عشق تو شود محفل ما(2)


1- ترجمه كامل الزيارات ص 433

2- گلچين گل نغمه ص 44


منبع: داستانهایی از فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام ، تالیف علی میر خلف زاده

افزودن دیدگاه جدید