منوی اصلی

مثل طعم آب (عکس نوشته)

مثل طعم آب (عکس نوشته)

 
 
 
 
 

مثل طعم آب!

هر چیزی خالصش خوب است.
مثل گلاب و عسل که خالص شان خوب است.
حتی خود آب، خالصش خوب است.
آبی که توی یخچال می گذاری، بوی طالبی و گوشت و ماست می گیرد، این آب دیگر گوارا نیست.
آبی گوارا است که طعم آب داشته باشد، بوی آب داشته باشد، رنگ آب داشته باشد.
عبادت هم همین طور است؛ خالص آن خوب است.
این است که قرآن کریم می فرماید:
جز خدا هیچ کس را بندگی نکنید، یعنی بندگی خود را خالص کنید.
منبع: مثل شاخه های گیلاس، محمدرضا رنجبر
دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید