منوی اصلی

احکام نگاه به نامحرم

احکام نگاه به نامحرم

مرد به چه قسمت از بدن زن نامحرم می تواند نگاه کند؟

همه مراجع: نگاه کردن مرد به بدن یا موی زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت باشد حرام است، و نگاه کردن به صورت ودستها (از مچ دست به پایین) اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.
 تبریزی، سیستانی و صافی: احتیاط این است که بدون قصد لذت هم مرد به صورت و دستهای زن نگاه نکند.

آیا نگاه کردن به زنهای خارجی(اهل کتاب و کافر) که مو و قسمتی از بدن خود را نمی پوشانند و زنهایی که در فیلمهای سینمایی(ایرانی وخارجی) هستند و حجاب خود را حفظ نمی کنند جایز است یا خیر؟

آیات عظام خمینی، خامنه ای، تبریزی، لنکرانی، سیستانی، مکارم ، صافی، نوری همدانی و بهجت: اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای کفار و جاهایی از بدن که عادت به پوشاندن نیست، نگاه کند اشکال ندارد.
ایه الله خراسانی در مورد نگاه کردن به این زنها این است: زنهایی که اگر آنها را از نپوشیدن بدن خود از نامحرم نهی کنندتاثیر در آنها ندارد ( چه کافر و چه مسلمان) نگاه کردن به جاهای از بدن آنها که بحسب متعارف، عادت به پوشانیدن آن ندارند در صورتی که قصد لذت و ترس وقوع حرام نباشد، جایز است.

زنها به چه مقدار از بدن مردهای نامحرم می توانند نگاه کنند؟

آیات عظام خمینی، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، مکارم، لنکرانی، صافی ، نوری همدانی، بهجت و وحید خراسانی: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت باشد حرام می باشد، مگر به جاهایی از بدن که در متعارف التزام بپوشیدنش نیست، مثل سر و دستها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.

نگاه كردن به موهاى زنان بد حجاب- كه هيچ گونه امر و نهى در آنها تأثير ندارد- چگونه است؟

آیات عظام خمینی، خامنه‏اى، فاضل، صافى و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.
بهجت: بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نيز جايز نيست.
تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.

با توجه به اينكه كلاس‏هاى دانشجويان دختر و پسر با هم برگزار مى‏شود، ناخودآگاه چشم انسان به دختران نامحرم مى‏افتد؛ حكم آن چيست؟

همه مراجع: اگر ناخود آگاه و بدون قصد لذت باشد، اشكال ندارد.

نگاه كردن به عكس و فيلم‏هاى زنان فاميل و آشنا- كه در آن بدون حجاب مشاهده مى‏شوند- چگونه است؟

امام و نورى: اگر از زنانى هستند كه به حفظ حجاب شرعى پايبند مى‏باشند، نگاه كردن به عكس و فيلم آنان حرام است.
سيستانى، مكارم و وحيد: اگر از زنانى هستند كه به حفظ حجاب شرعى پايبند مى‏باشند، بنابر احتياط واجب نگاه كردن به عكس و فيلم آنان جايز نيست.
خامنه‏اى و صافى: نگاه كردن به عكس و فيلم آنان (به ويژه در مواردى كه در معرض هتك و فساد باشند)، حرام است.
بهجت، تبريزى و فاضل: بنابر احتياط واجب، نگاه كردن به عكس و فيلم آنان جايز نيست.

در حالى كه مى‏ دانيم مردان فاميل و آشنا، فيلم ما را مشاهده مى‏ كنند؛ آيا بر ما (زنان) جايز است بدون حجاب در مقابل فيلم‏بردار ظاهر شويم؟

همه مراجع: خير، بايد حجاب خود را رعايت كنيد.

آیا نگاه کردن به دختری در مراسم خواستگاری به منظور آگاهی و بدون قصد لذت، به چهره گردن وموهایش اشکال دارد؟

همه مراجع: بدون قصد لذت جايز است و چنانچه با نگاه اول آگاهى پيدا نشد، تكرار نگاه اشكال ندارد.

تفريح و رفتن به گردش با نامزد خود- كه هنوز عقد نشده است- چه حكمى دارد؟

همه مراجع: تا زمانى كه عقد شرعى خوانده نشده، جايز نيست.

هرگاه در منطقه يا محيطى رسم بر اين باشد كه هنگام برخورد با يكديگر مصافحه مى‏ كنند (حتى زنان با مردان) و اگر اين كار را ترك كنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب مى‏شود، حكم دست دادن زن و مرد با اين فرض چيست؟

همه مراجع: هم دست دادن با زن نامحرم جايز نيست و شعائر دينى بايد حفظ شود و با تفهيم حكم شرعى، حمل بر اسائه ادب از بين مى‏رود.

آیا پوشاندن مو و بدن بر زن واجب است؟

همه مراجع:زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.

با توجه به این مسئله زنی که موی سر خود را تراشیده است،نمی شود به سر او نگاه کرد چون خود سر خارج از محدوده ای است که می شود نگاه کرد، حالا چه مو داشته باشد و چه مو نداشته باشد.

آیا بر مرد هم پوشاندن بدن واجب است؟

همه مراجع:بر مرد ها واجب نیست که بدن خود را از زن نامحرم بپوشانند، ولی اگر مردی به قصد به حرام انداختن دیگران مقداری از بدن خود را باز بگذارد، که آن مقدار را مردها به طور معمول باز نمی گذارند، واجب است که آن قسمت از بدن خود را بپوشاند.

زن و مردی که با هم محرمند(به غیر از زن و شوهر) به چه قسمتهایی از بدن یک دیگر می توانند نگاه کنند؟

آیات عظام خمینی، خامنه ای، تبریزی ، لنکرانی ، سیستانی ، صافی گلپایگانی، نوری همدانی ، بهجت ، خراسانی:مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از از عورت(محل خروج ادرار و مدفوع) به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

همه مراجع: و اما زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت نگاه کنند.

آیا نگاه مرد به مرد دیگر و زن به زن دیگر اشکال دارد؟

همه مراجع :مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.

مرد می تواند به تمام بدن مرد دیگر به جز عورتین(محل خروج ادرار و مدفوع) بدون قصد لذت نگاه کند و اگر قصد لذت در کار باشد به هیچ کجای مرد دیگر نمی تواند نگاه کند، در مورد زن هم همین طور است، و زن هم می تواند به غیر از عورتین به تمام بدن زن دیگر بدون قصد لذت نگاه کند.

آیا مرد نامحرم می تواند به عکس زن نامحرمی که حجاب ندارد نگاه کند؟

همه مراجع: نگاه کردن به عکس زن نامحرمی که انسان او را می شناسد واز زنانی است که اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهی کنند، می پذیرد جایز نمی باشد.

نگاه کردن به عکس زن نامحرمی که در عکس حجاب خود را رعایت نکرده است، دو صورت دارد، یا انسان آن زن را می شناسد یا اینکه نمی شناسد، اگر زن را نشناسد نگاه کردن به عکس بی حجاب او اگر مفسده ای برای  انسان نداشته باشد، اشکالی ندارد. و اگر زن را می شناسد و آن زن در بیرون از خانه اگر امر به حجاب شود حجاب خود را رعایت نمی کند، در این صورت هم نگاه کردن به عکس بی حجاب این زن اشکالی ندارد، ولی اگر زن داخل  عکس را بشناسد و آن زن از زنان محجبه هست و زن متهتکی نیست، نگاه کردن به عکس او اشکال دارد و حرام می باشد.

آیا مرد می تواند عکس زن نامحرمی که در عکس حجاب خود را رعایت نکرده است مانند عکس عروسی، ظاهر کند؟

همه مراجع:اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد، اشکالی ندارد.

دیدن و لمس مویی که از زن نامحرم جدا شده، چه حکمی دارد؟مثلا مویی که از زن جدا شده و روی فرش افتاده اگر نامحرم ببیند و دست بزند چه حکمی دارد؟

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
آیت الله خامنه‌ای:احتیاط واجب آن است که به موى جدا شده نگاه نشود.
آیت الله سیستانی:حرام نیست.
آیت الله نوری همدانی:در فرض سؤال، دست زدن خلاف احتیاط است.
آیت الله تهرانی :اگر به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد. 

قرآن در مورد نگاه به نامحرم:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است زيرا خدا به آنچه مى‏كنند آگاه است (سوره نور آیه 30)
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
خدا] نگاههاى دزدانه و آنچه را كه دلها نهان مى‏دارند مى‏داند (سوره غافر آیه 19)

امام علی علیه السلام:

هرکس چشم خود را (از نامحرم)فرو بندد قلبش راحت می شود.(غرر الحکم ح 9122)

مقالات مرتبط:


منابع:

رساله دانشجویی(سید مجتبی حسینی)

سایت اسلام کوئست

2 دیدگاه‌ها

جوان مومن انقلابی در پنجشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۴:۲۷
بسیار عالی بود اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس در یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۶:۰۰
سلام به نظرم هر کسی از دفاتر مرجع تقلید خود بپرسد مثلا فکر میکنم آیت الله خامنه ای در مورد نگاه زن نامحرم تا چه حد میتواند به بدن مرد نگاه کنند مثلا از نظر ایشان فکر نکنم بتوان به ساق پای نامحرم نگاه کرد بازم من مطمن نیستم هر کس خود تحقیق کند اگر به رساله ایشان مراجعه شود توضیح داده شده لطفا پیام من درج بشه چون روی مسائل شرعی مردم تاثیر داره و در مورد حرف منم هر کس خود تحقیق کند من مطمئن نیستم و خواهشا اول از دفاتر همه مراجع پرسیده شود و بعد جواب سوالات داده شود خیلی ممنون

افزودن دیدگاه جدید