منوی اصلی

شكوه و عظمت امام هادی علیه السلام در دل مردم

شكوه و عظمت امام هادی علیه السلام در دل مردم

امام هادی مانند پدران گرامی خود و انبیای الهی از آنچنان هیبت و نفوذ معنوی برخوردار بود که همگان را وادار به کرنش می کرد و این امر اختصاص به شیعیان نداشت.

 طبرسى در اعلام الورى به سند خود از محمد بن حسن اشتر علوى نقل كرده است كه گفت: همراه با پدرم بر در سراى متوكل بوديم. من در آن هنگام كودكى بودم و در ميان گروهى از مردم از طالبى و عباسى و جعفرى ايستاده بوديم كه ناگهان ابو الحسن (ع) وارد شد. مردم همگى از مركبهاى خويش پايين آمدند تا آن حضرت به درون رفت.

يكى از حاضران از ديگرى پرسيد: به خاطر چه كسى پايين آمديم؟ به خاطر اين بچه حال آن كه او از نظر سال از ما بزرگ‏تر و شريف‏تر نبود. به خدا سوگند ديگر به احترام او از مركوب خويش پايين نخواهم آمد. پس ابو هاشم جعفرى در رد سخنان انها گفت: به خدا قسم كودكان چون او را مى‏بينند به احترام او پياده مى‏شوند. پس از مدتی امام از کاخ متوکل بیرون آمد . صدای تکبیر و تهلیل مردم به آسمان برخاست و همگی مردم حتی آنان که گله مند بودند از اسبهایشان پیاده شدند

ابو هاشم خطاب به حاضران گفت: مگر نمى‏گفتيد ديگر به احترام او پياده نمى‏ شويد؟

آنها که نتوانسته بودند هیبت و جلال امام را نادیده انگارند سرافکتده پاسخ دادند: به خدا قسم اختيار خود را از دست داديم و از مركوبهاى خود پياده شديم.(1)

هیبت امام آنچنان قوی و نفوذ ایشان آنقدر نیرومند بود که هنگام آمدن نزد متوکل تمامی درباریان و نگهبانان قصر بی اختیار به خدمت امام قیام می کردند و بدون کمترین بهانه جویی و به انتظار گذاشتنفدرها را می گشودند و پرده ها را کنار می زدند.(3)

نیرومندی و هیبت امام ناشی از سلطنت دنیوی یا اندوخته های مالی نبود بلکه سر عظمت ایشان در

  • اطاعت خداوند متعال
  • زهد در دنیا
  • وپایندی به دین. امام خواری و ذلت عصیان خدا ار از خود دور ساخته
  • و از طریق اطاعت پروردگار به اوج عزت و وقار دو جهان رسیده بود.(4)

امام هادی علیه السلام درباره هیبت و بزرگی در زیارت جامعه کبیره می فرمایند:

«هر بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سرفرود آورده و هر خود بزرگ بینی به اطاعت شما گردن  نهاده است. هر زروگویی در برابر برتری شما فروتن شده و همه چیز در برابر شما خوار و ذلیل است.»


پی نوشت ها:

(1)بحارالانوار،ج13،ص131،اعیان الشیعه ،ج4،ق2،ص274و275_حیاه الامام علی هادی علیه السلام ،ص24.

(2)سيره معصومان،سيد محسن امين عاملى، مترجم على حجتى كرمانى‏،تهران :ن‏سروش،1376
(3)بحارالانوار ،ج13،ص129

(4)زندگانی امام علی الهادی علیه السلام،باقر شریف قرشی،دفتر انتشارات اسلامی،پاییز1375،ص24و25

افزودن دیدگاه جدید