منوی اصلی

احادیث در مورد ماه رمضان

احادیث در مورد ماه رمضان

فضیلت ماه رمضان 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: اگر بندگان مى دانستند كه در رمضان چه [بركاتى] هست، آرزو مى كردند كه رمضان، يك سال باشد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص27)

مغفرت الهی در ماه رمضان 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر كس رمضان را از روى ايمان و براى خدا و پاداش او، روزه بگيرد و به عبادت برخيزد، گناهان گذشته اش آمرزيده مى شود؛ و هر كس شب قدر را از روى ايمان و به اميد پاداش الهى، به عبادت بايستد، گناهان گذشته اش بخشوده مى گردد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص37)

امام رضا عليه السلام :خداوند متعال ، فرشتگانى دارد كه بر مردان و زنان روزه دار ، گماشته شده اند و بال هاى خويش را بر آنان مى كشند و گناهانشان را فرو مى ريزند . خداوند متعال ، فرشتگانى دارد كه آنان را گماشته تا براى مردان و زنان روزه دار ، استغفار كنند . شمار آنان را كسى جز خدا نمى داند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص71)

محروم حقیقی

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ماه رمضان ، شما را فرا رسيده است؛ ماهى مبارك ... كه در آن ، شب قدر است كه بهتر از هزار ماه است . محروم ، كسى است كه از آن شب ، محروم بماند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص33)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بدبخت واقعى، كسى است كه اين ماه از او بگذرد؛ ولى گناهانش آمرزيده نشوند. پس آن گاه كه نيكوكاران به جوايز پروردگار كريمشان دست مى يابند، او زيانكار (بازنده) مى گردد. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص49)

اجابت دعا در ماه رمضان  

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ( ـ درباره فضيلت ماه رمضان ـ )ماهى است كه آغاز آن رحمت ، ميانه آن آمرزش و پايان آن اجابت [دعا] و آزادى از آتش است .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص39)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر روزه دارى ، دعايى [مستجاب] دارد .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص77)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: دعاى روزه دار، رد نمى شود. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص77)

برترین اعمال در ماه رمضان 

امام على عليه السلام: گفتم: اى پيامبر خدا! برترينِ كارها در اين ماه چيست؟ فرمود: «اى ابو الحسن! برترينِ كارها در اين ما ، پرهيز از حرام هاى خداست». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص157)

شب قدر 

امام باقر عليه السلام: در آن شب، فرشتگان و نگارندگان [اعمال]، به آسمان دنيا فرود مى آيند و كارهايى را كه به بندگان در طول سال خواهد رسيد، مى نويسند و كار، بسته به فرمان خدا و خواست اوست. آنچه را بخواهد، جلو، و آنچه را بخواهد، عقب مى اندازد، و آنچه را بخواهد، محو يا ثابت مى كند؛ و اُمّ الكتاب (كتاب اصلى) پيش اوست. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص355)

روزه  ارزشمند 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: ماه رمضان پيش شما مثل ماه هاى ديگر نباشد؛ چرا كه نزد خداوند، احترام و بر ساير ماه ها برترى دارد. در ماه رمضان، روزِ روزه دارى شما مثل روزِ خوردنتان نباشد! (ادب و حرمت اين ماه را نگه داريد). (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص27)

امام على عليه السلام  : اين ماه مبارك ، كه خداوند روزه دارىِ آن را واجب ساخته است ، شما را فرا رسيد . آگاه باشيد كه روزه ، تنها پرهيز از خوردن و آشاميدن نيست ؛ بلكه پرهيز از بيهوده و دروغ و ناروا نيز هست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص103)

امام على عليه السلام : روزه دل ، بهتر از روزه زبان است و روزه زبان ، بهتر از روزه شكم .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص85)

امام على عليه السلام : نگه داشتن دل از انديشيدن درباره گناهان ، برتر از نگه داشتن شكم از غذاست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص85)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آسان ترين چيزى كه خداوند بر روزه دار در روزه دارى اش واجب ساخته ، نخوردن و نياشاميدن است ..(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص83)

امام على عليه السلام : سودمندترين روزه ، نگهداشتن نفْس از لذّت هاى دنياست .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص85)

جایگاه روزه 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: حبيب من جبرئيل گفت: «مَثَل اين دين، همچون «مَثَل درختى ثابت و استوار است. ريشه اش ايمان است و رگ هايش نماز. آب آن، زكات است و شاخ و برگش، روزه». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص59)

پاداش روزه 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند فرموده است : «روزه ، براى من است و خودم پاداش آن را مى دهم»  (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص59)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند، سفره اى دارد كه بر آن نعمتى است كه نه چشمى ديده، نه گوشى شنيده و نه بر دل بشرى گذشته است. بر سر اين سفره، جز روزه داران نخواهند نشست. (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص67)

روزه داران در قیامت 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: روزه دار، دو خوش حالى دارد: خوش حالى او به هنگام افطارش، و خوش حالى او در روز قيامت، [آن گاه] كه منادى ندا مى دهد: «كجايند صاحبان جگرهاى سوخته و تشنه؟ به عزّتم سوگند، امروز سيرابشان مى كنم». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص67)

امام على عليه السلام : اى غافل! اگر با نماز ، خوابت را كنار بزنى و با روزه روزت را سپرى كنى و به خوراكى اندك بسنده كنى و شب خودت را تلاشگرانه با نمازْ زنده بدارى ، سزاوار آنى كه به برترين جايگاه ، دست يابى .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص67)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :چون روز قيامت شود ، روزه داران از گورهاى خود بيرون مى آيند . آنان با بوى روزه دارى شان شناخته مى شوند . دهان هايشان خوش بوتر از بوى مُشك است ، [فرشتگان] با آنان همراه با سفره ها و تُنگ هاى مُهرخورده با مُشك ، ديدار مى كنند و به آنان گفته مى شود : «بخوريد ، كه گرسنگى كشيديد و بنوشيد ، كه تشنه شديد . مردم را وا گذاريد و به آسايش بپردازيد؛ زيرا آن گاه كه آنان آسوده بودند ، شما رنج كشيديد» . پس مى خورند و مى آشامند و مى آسايند ، در حالى كه مردم ، در رنج و تشنگى اند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص77)

رهاورد روزه 

امام على عليه السلام (در حديث معراج): پيامبر صلى الله عليه و آله از پروردگارش در شب معراج پرسيد: ... پروردگارا رهاورد روزه چيست؟ فرمود: «روزه ، حكمت مى آورد و حكمت، معرفت مى آورد و معرفت، به يقين مى رساند. پس هر گاه بنده به يقين رسيد، در اين فكر نيست كه چگونه صبح كرده است: با تنگ دستى يا توانگرى». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص75)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ مؤمنى نيست كه به خاطر خدا ماه رمضان را روزه بدارد ، مگر آن كه خداوند متعال ، هفت ويژگى را براى او حتمى مى سازد : نخست : حرام در بدنش ذوب مى شود . دوم : به رحمت الهى نزديك مى گردد . سوم : كفّاره خطاى پدرش آدم عليه السلام را ادا مى كند . چهارم : خداوند ، دشوارى هاى دمِ جان دادن را بر او آسان مى سازد . پنجم : از گرسنگى و تشنگى روز قيامت ، ايمن مى گردد . ششم : خداوند به او از آتش امان مى دهد . و هفتم : خداوند به او از نعمت هاى پاكيزه بهشت مى خوراند .(مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص81)

آزادی از آتش دوزخ 

امام باقر عليه السلام: آن گاه كه خداوند با موسى بن عمران (ع) سخن گفت، موسى گفت: خدايا! پاداش كسى كه به خاطر رضاى تو در روز روشن روزه بگيرد، چيست؟ فرمود: «اى موسى! بهشت من، براى اوست و براى اوست ايمنى از هر هراسى در روز قيامت و آزادى از آتش دوزخ». (مراقبات ماه رمضان, محمد محمدی ری شهری, ص77)

 

پاورپوینت و تصاویر "ماه خدا از زبان اولیاء خدا"

احادیث تصویری درباره ماه رمضان

روزه در احادیث

پاورپوینت و تصاویر "فضيلت روزه گرفتن در هواى گرم در احادیث"

افزودن دیدگاه جدید