منوی اصلی

داستانهای پیامبر اکرم (ص): همسایه ی نو

داستانهای پیامبر اکرم (ص): همسایه ی نو

مرد انصاری خانه ی جدیدی در یكی از محلات مدینه خرید و به آنجا منتقل شد.تازه متوجه شد كه همسایه ی ناهمواری نصیب وی شده.

به حضور رسول اكرم آمد و عرض كرد: «در فلان محله، میان فلان قبیله خانه ای خریده ام و به آنجا منتقل شده ام، متأسفانه نزدیكترین همسایگان من شخصی است كه نه تنها وجودش برای من خیر و سعادت نیست، از شرش نیز در امان نیستم. اطمینان ندارم كه موجبات زیان و آزار مرا فراهم نسازد».
رسول اكرم چهار نفر: علی، سلمان، ابوذر و شخصی دیگر را- كه گفته اند مقداد بوده است- مأمور كرد با صدای بلند در مسجد به عموم مردم از زن و از مرد ابلاغ كنند كه «هركس همسایگانش از آزار او در امان نباشند ایمان ندارد».
این اعلام در سه نوبت تكرار شد. بعد رسول اكرم با دست خود به چهار طرف اشاره كرد و فرمود: «از هر طرف تا چهل خانه همسایه محسوب می شوند». [1]

[1] . كافی ، جلد 2، باب «حق الجوار» ، صفحه ی 666.

منبع: داستان راستان،شهید مطهری،جلد اول.

افزودن دیدگاه جدید