منوی اصلی

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

موقعى كه امام جواد عليه السّلام تصميم گرفت از مدينه بعراق بيايد امام على النقى عليه السّلام را در حجره‏ اى جا داد، به آن حضرت فرمود: چه چيزى از تحفه‏ هاى عراق دوست دارى كه براى تو فرستاده شود، گفت: شمشيرى كه چون شعله آتش باشد. بفرزند ديگرش موسى فرمود: تو از تحفه ‏هاى عراق چه مي خواهى؟ گفت: فرش يك اطاق.
امام جواد فرمود: امام على النقى شبيه من و موسى شبيه مادرش خواهد بود.

منبع: ترجمه إثبات الوصية لعليّ بن أبي طالب عليه السلام، على بن حسين،مسعودى، محمد جواد نجفى، تهران:1362 ،صص428،429

 

افزودن دیدگاه جدید