منوی اصلی

كتاب رهنما: قواعد یک زندگی

كتاب رهنما: قواعد یک زندگی

نویسنده:

زبان:

در کتاب قواعد یک زندگی می آموزیم:

  1. چه انتظاراتی از زندگی خود داشته باشیم؟
  2. چگونه احساسات خود را مطرح کنیم؟
  3. چگونه مدیر مالی خوبی باشیم؟
  4. با بد گمانی و خشم خود چه کنیم؟
  5. مربیان ناباب جدید زندگی چه کسانی هستند؟

افزودن دیدگاه جدید