منوی اصلی

معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی

معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی

زبان:

معرفی کتاب:‌

در مملکت ما اندکند خانه هایی که در طاقچه ها و یا قفسه های کتابخانه خود کتاب مثنوی مولوی را جای نداده باشند. آثار وی خصوصا مثنوی عظیم ترین آثار عرفانی در تاریخ بشر است در مثنوی وی به بیان سفر روح انسان می پردازد که از مبدا جدا شده و خط سیرش از میان خطرها و بحرانهای روحی و روانی می گذرد و سرانجام پس از طی مراحل عدیده ای مجددا به مبدا خویش باز می گردد آثار او از امتیازات فراوانی برخوردار است. نکته ها و سخنان لطیف و مایه دارُ‌گستردگی و تنوع مطالب برداشتهای بدیع و همچنین پرشور و حال و عشقی که از آنها می جوشد نادر و کم نظیر است. این کتاب در ۴ جلد تهیه شده است 

عناوین و سرفصلهای کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی 
جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم
 • دبیاچه
 • داستان برخورد شمس با مولوی
 • ادامه و سرانجام جذب و انجذاب
 • حسام الدین چلبی
 • مولوی و شعر
 • مقدمه
 • بحثی پیرامون حدیث ثقلین
 • اهمیت توحید
 • وحدت وجود و موجود چیست
 • پیشگفتار
 • گزافه گویی ها
 • ابتکاری فوق العاده و بدیع
 • مذهب مولوی چیست
 • پیشگفتار
 • مولوی و ادب در کلام 
 • مولوی و سماع
 • رابطه مولوی با سماع
 • افسانه موسی و شبان

 

گالری: 
معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی
معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی
معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی
معرفی کتاب نقدی بر احوال و اقوال مولوی

افزودن دیدگاه جدید