منوی اصلی

معرفی کتاب: خاطراتی آموزنده و ماندگار

معرفی کتاب: خاطراتی آموزنده و ماندگار

زبان:

این جزوه شامل خاطر اتی از علما اعلام ، خطبا ، شاعران ، مداحان و بانیان مجالس که هرکدام عشق و علاقه وافر به اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) دارند می باشد . امید است سرمشقی برای بزرگواران باشد . بعضی از این خاطرات به صورت رؤیا می باشد . لازم به ذکر است آنچه در وقت خواب در ذهن می گذرد ، همان که می گوییم خواب دیدن ، هرگز مُعرف حقیقت و سند متقن و معتبر و دلیلی بر رفتار و کردار و اعتقادهای انسان نیست ، و نمی تواند مورد اعتماد و استشهاد واقع شود . اما گاه ، مبیّن احساسات و منش و طرز تفکر انسانی است و بسا به صورت آمال و آرزوهای انسان در خاطر عبور می کند .این کتاب توسط انتشارات محب العتره الطاهره در سال 1399 به زیور چاپ آراسته شده است.

افزودن دیدگاه جدید