منوی اصلی

معرفی کتاب: اخلاق اسلامی (شرح موضوعی نهج البلاغه)

معرفی کتاب: اخلاق اسلامی (شرح موضوعی نهج البلاغه)

زبان:

نگارنده کتاب فرازهای مختلف نهج البلاغه را از خطبه ها، نامه ها و سخنان حکمت آمیز حضرت امام علی بن ابی طالب(ع) متناسب با موضوع انتخاب کرده است. یکی از هدف های محرک برای نگارش این درسها، گشودن راهی به سوی گنجینه نهج البلاغه به عنوان درس دو واحدی اخلاق اسلامی است. درچهار درس اول، مهمترین ویژگی های عارف کامل که بهترین مصداق آن بعد از رسول خاتم (ص)، علی بن ابیطالب(ع) است را با چاشنی های تفسیری و در 12 درس دیگر سمبل های وابستگی (ناریان) و الگوهای وارستگی (نوریان) را که در قالب بیان فرمول ها و قاعده های ماندگار با چاشنی های قرآنی است، ملاحظه خواهید فرمود. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1391 منتشر شده است.

افزودن دیدگاه جدید