منوی اصلی

معرفی کتاب کتابشناسی زیارت عاشورا

معرفی کتاب کتابشناسی زیارت عاشورا

زبان:

داشتن ارتباط با انسان های بزرگ و اسوه، یکی از بهترین راه ها و شیوه های تربیتی به شمار می رود . روح و جان آدمی ، در جریان این ارتباط ، صیقل و صفا می یابد و از کدورتها و ناپاکیها خلاص می گردد . این تأثیر پذیری در پرتو الگوبرداری از رفتار، منش ، خلق و خوی و حسنات و تمایلات انسان های بزرگ است . از سوی دیگر ، تأثیر معنوی و اشراف روح بر دیگران نیز قابل انکار نیست . امام حسین  بهترین الگویی هستند که انسان ها می توانند از ارتباط با آن بزرگوار، در مسیر رشد و تکامل خود ، بهره برند . این ارتباط در قالب «زیارت» مطرح شده است . زیارت حضرت می تواند به شناخت آن بزرگوار و الگوبرداری از خصلت های الهی آن بینجامد و یا از طریق اشراق معنوی بر روح و جان آدمی تأثیرگذار باشد . زیارت عاشورا ارزنده ترین زیارت امام حسین ع است که از صدور آن(دوران امامت امام باقر) تاکنون ، مورد توجه شیعیان و ارادتمندان ساحت قدس حسینی بوده است . عنایت عالمان و دانشمندان به این زیارت باعث شده که دهها ترجمه و شرح عربی و فارسی بر آن نگاشته شود ، یا درباره سند آن و آداب خواندنش پژوهش هایی انجام گیرد ، که در این متن، کتاب های چاپی عربی و فارسی و کتب خطی عربی و فارسی و اردو را معرفی شده است. و تا حد امکان از نسخه های خطی آنها در کتابخانه های مختلف نشانی داده شده است . در این کتاب به ترتیب حروف الفبا به شخصیت هایی که در زمینه زیارت عاشورا تألیف داشته اند نیز پرداخته شده است.

این کتاب در سال 1398 و توسط انتشارات نورالحیات به چاپ رسیده است.

افزودن دیدگاه جدید