منوی اصلی

کتاب سیمای نماز

کتاب سیمای نماز

زبان:

 

 

این کتاب نگرشی به حقیقت نمازدارد که  شامل موضوعات: ارزش و عظمت نماز, نماز در آیینه حیات انبیا و امت ها, نشانه های مومن, نماز دریای بیکران منفعت, ارزیابی وضع نماز, موانع نماز, شرایط نماز, ترجمه نماز و...

افزودن دیدگاه جدید