منوی اصلی

کتاب امام علی(ع) مصداق پاکی

کتاب امام علی(ع) مصداق پاکی

زبان:

 

 

در این کتاب  به خدا و انسان و دنیا از دیدگاه حضرت علی بن ابیطالب(ع) نیت و عمل و اخلاق امیر المومنین(ع) و... اشاره دارد.

افزودن دیدگاه جدید