منوی اصلی

کتاب عبرت های روزگار

کتاب عبرت های روزگار

زبان:

 

 

این کتاب بحثی محققانه و روان پیرامون این موضوعات می باشد "سلامت دین, جانشینی خداوند, یاد نعمتها, همای رحمت, بصیرت, مرغ نواخوان, برزخ, حکمت و دانایی حضرت یوسف(ع) شاهکار انبیا, سنجش کردار, خصال علی(ع), کوچ از خودیت, نتیجه رفتار و..."

افزودن دیدگاه جدید