منوی اصلی

کتابچه کانون مهربانی ویژه روز تکریم خانواده و بازنشستگان

کتابچه کانون مهربانی ویژه روز تکریم خانواده و بازنشستگان

زبان:

 

این کتابچه ویژه روز تکریم خانواده و بازنشستگان می باشد که توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر شده است. پاکت های خرید، یک شاخه گل مریم، برای ریحانه و فلش مشکی از بخش های مختلف این کتابچه می باشد.

افزودن دیدگاه جدید