منوی اصلی

تکبیرات بعد از هر نماز

تکبیرات بعد از هر نماز

پس هر گاه سلام نماز دادى سه مرتبه‏

اللَّهُ أَكْبَرُ

بگو و بلند كن در هر يك دستها را تا محاذى گوشها

افزودن دیدگاه جدید