منوی اصلی

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

و نیز مستحب است در تعقيب نماز عشاء هفت مرتبه سوره قدر بخواند

افزودن دیدگاه جدید