منوی اصلی

معنی استخاره و کیفیت آن

معنی استخاره و کیفیت آن

مؤلّف گويد: معنى استخاره، طلب خير كردن است، پس هركارى‏ كه مى‏ خواهى انجام دهى، خير خود را از حق تعالى طلب كن. روايت شده: در سجده آخر نماز شب طلب خير كن، و صد و يك مرتبه بگو:

 

اَستَخِيرُ اللّهَ بِرَحمَتِهِ

خیر می خواهم از خدا به رحمت او

و نيز طلب خير در سجده آخر نافله صبح خوب است. و همچنين در هر ركعت از نافله‏ هاى‏ ظهر استخاره نيكوست

افزودن دیدگاه جدید