منوی اصلی

روز آخر ماه رجب و نماز سلمان در این روز

روز آخر ماه رجب و نماز سلمان در این روز

مرحله مهم ديگرى كه در اين ماه براى سالك وجود دارد روز آخر اين ماه است. 
از مهمترين اعمال اين روز خواندن قسمت سوم نماز سلمان رحمه اللّه - كه در مطالب روز اول شرح آن گذشت - مى ‏باشد. قسمت سوم آن نيز مانند دو قسمت پيشين ده ركعت است جز اين كه بجاى دعاهاى قبل بين هر دو ركعتى اين دعا را مى‏ خواند:
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد
يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت بيده الخير و هو على كلّ شي‏ء قدير
و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطّاهرين و لا حول و لا قوّة الا باللّه العليّ العظيم
در اين روز بايد در عرضه اعمال و عرض ناتوانى و كوتاهى خود تلاش نموده و همراه با اعتراف صادقانه و حيايى خالص و با وارد شدن از در فضل بزرگ او براى تمام حالات و اعمال خود چاره‏ جويى نموده و آنان را اصلاح نمايد. و با دوستان روسفيد خداوند به او متوسل شود. 
كه او كريم بوده و كرامت را براى اوليا و بندگانى كه بدنبال وسيله ‏اى به در او آمده و محتاج به رحمت او هستند، دوست دارد. در كتاب خود آورده است: (امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء)[1]، اى كسى كه وقتى او را بخوانند بيچارگان را اجابت نموده و گرفتاريشان را برطرف مى ‏نمايد. و باين جهت كه او «كريم العفو» مى ‏باشد. و «كريم العفو» را به كسى كه گناهان را بخشيده و آنها را تبديل به چند برابر نيكى مى‏ كند تفسير كرده ‏اند. و بايد در توسل و عرضه اعمال و عرض ناتوانى و كوتاهي ها لطافت بخرج داده و مراقب باشد كه مبادا با پايان ماه از حمايت مولاى خود خارج شود. و به درگاه خداى متعال تضرع نمايد كه او را براى هميشه در حمايت خود قرار دهد و حمايت او در ماه يا حالت يا مكان خاصى نباشد. و بايد در اين جهت اهتمام داشته و از اهل غفلت نباشد. 

[1]) سوره النمل، آیه 62

 

افزودن دیدگاه جدید