منوی اصلی

انواع تغذیه روزه داران

انواع تغذیه روزه داران

روزه ‏داران بلحاظ تغذيه نيز به چند دسته تقسيم مى شوند: 
[الف -] عده‏ اى تغذيه آنان از راه حرام است. اين گروه مانند باربرهايى هستند كه بار مردم را به منزلشان مى ‏رسانند. بهمين جهت پاداش مال صاحب غذا بوده و روزه ‏دار فقط از گناه ظلم و غصب خود بهره ‏مند مى‏ گردد. و به عبارت ديگر كار اين دسته مانند كار كسى است كه سوار بر چهارپاى غصبى شده و خانه خدا را با آن طواف كند. 
[ب -] عده ‏اى تغذيه آنان شبهه ‏ناك است، كه اين دسته به دو گروه تقسيم مى‏ شوند: دسته اول كسانى هستند كه اين مشتبه بحرام واقعى، در ظاهر براى آنان حلال است و دسته دوم حتى در ظاهر نيز براى آنان حلال نيست. دسته اول حكم كسى را دارد كه تغذيه او حلال است گرچه يك درجه از او پايينتر است. و دسته دوم حكم كسى را دارد كه غذاى حرام مى‏خورد، گرچه يك درجه از او بالاتر است. 
[ج -] دسته‏اى تغذيه آنان حلال است ولى سفره آنان رنگين بوده، از چند نوع غذا استفاده كرده و پرخورى مى ‏كنند. اين دسته مانند انسان‏هاى پستى هستند كه در حضور دوست خود به كارهايى مى‏ پردازند كه او خوشش نمى‏ آيد، و دوست انتظار دارد كه آنان از چيزى جز ياد و نزديك شدن به او لذت نبرند. چنين بنده ‏اى لياقت مجلس دوستان را نداشته و بايد او را با چيزى كه دوست دارد تنها گذاشت. و شايسته است او را بنده شكمش بدانيم نه بنده پروردگارش. 
[د -] عده ‏اى نيز از دسته فوق تجاوز كرده و كارشان به اسراف و ريخت و پاش و تلف كردن رسيده، حكم اين دسته مانند كسانى است كه غذايشان حرام است، و بهتر است او را گناه كار بدانيم تا مطيع. 
[ه -] عده ‏اى هم كسب و كار و هم تغذيه آنها حلال بوده، و از خوشگذرانى و اسراف دور هستند، براى خدا تواضع كرده و در مقدار خوردنى و آشاميدنى بمقدار حلال و غير مكروه بسنده مى ‏كنند، غذاى خوشمزه نخورده و به يك خورش اكتفا نموده، يا بعضى از چيزهاى زيادى و لذتها را ترك مى‏ كنند. درجات آنان پيش پروردگارى كه مراقب تلاشها و مراقبتهاى آنان است، محفوظ مى‏ باشد، شكرگزار آن بوده و پاداش آن را مى‏ دهد. در هنگام گرفتن پاداش باندازه سر سوزنى به آنان ظلم نشده و خداوند پاداشى بهتر از عمل آنها به آنان داده و بى‏ حساب و با فضل خود به آنان مى ‏بخشد. و كسى نمى‏ داند چه نعمتهاى گرانقدرى براى آنان ذخيره شده كه به ذهن كسى خطور نكرده است. 

افزودن دیدگاه جدید