منوی اصلی

تفاوت افطار کنندگان

تفاوت افطار کنندگان

افطار نيز با تفاوت حالت روزه‏ داران متفاوت مى ‏شود: 
[الف -] كسى كه روزه او امساك از خوردنى و نوشيدنى و موارد مذكور در فقه است، و بخاطر ترس از عذاب يا اشتياق رسيدن به بهشت نعمتها مى ‏باشد و روزه خود را تكليفى از جانب خداى متعال مى ‏داند، افطار او نيز طبعا بخاطر از بين بردن سختى گرسنگى، و رهايى از بند تكليف، يا فقط بخاطر ميل به غذا هنگام پايان تكليف خيالى مى‏ باشد. 
[ب -] كسى كه هنگام روزه از تمام كارها و حركاتى كه خداى متعال حرام كرده اجتناب مى‏ كند، و هدف او بدست آوردن خوشنودى پروردگار و رسيدن به درجات بالا مى ‏باشد، افطار او نيز - كه انجام بعضى از چيزهايى است كه در حال روزه از آن اجتناب مى‏ نمود - با اجازه مولايش بوده و بقصد نيرو گرفتن براى عبادت و بدست آوردن شناخت و كمالات افطار مى‏ كند، گرچه از خوردن و آشاميدن هم لذت مى‏ برد. 
[ج -] كسى كه در روزه خود علاوه بر موارد مذكور، از هر فكر پستى گرچه مباح نيز باشد خوددارى مى‏ كند، افطارش نيز براى خدا و در راه خدا و با يارى او خواهد بود. بهمين جهت افطار اين گروه براى ميل به غذا و خوراكشان بيش از اندازه نبوده و آنان را از ياد حضور پروردگار باز نمى ‏دارد. 
اى فقير بنگر كه افطار و غذاى حلال تو اگر فقط بخاطر ميل به غذا باشد شبيه غذا خوردن حيوانات است، بخصوص اگر زياده‏ روى نمايى. و اگر حرام باشد از حيوانات نيز پايينتر خواهى بود. ولى اگر بخاطر انجام دستور خداوند و نيرو گرفتن براى عبادت و بدست آوردن نزديكى و قرب خدا باشد، شبيه عمل پيامبران و اوليا و فرشتگان مقرّب مى‏ باشد. اگر فرض كنيم آنان هنگام غذا خوردن لذتى نفسانى نيز دارند ولى همين لذت هم بهمراه نيتهايى عالى مى‏ باشد چنانچه نگاه آنان به اين دنيا و استفاده از آن و دخل و تصرف در آن با كارهاى عموم مردم فرق مى‏ كند. آنان با اين كه در اين دنيا بوده و طبيعتا از نعمتهاى آن بهره ‏مند مى ‏شوند، ولى در عين حال به حمد و ثناى خداوند مشغول بوده و توجهى به دنيا ندارند، باين معنى كه آنها نعمتها را نگريسته ولى نه از اين جهت كه نعمت است بلكه از اين جهت كه آنها در آن مى‏ ديدند كه اين نعمتى است از جانب خدا و حتى بخشنده نعمت را در آن مى ‏ديدند، و باين جهت لذت مى ‏بردند. بنابراين تو نيز نيت خوبى را براى روزه خود انتخاب كن. 
 

افزودن دیدگاه جدید