منوی اصلی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

درباره خصوصيات ماه هاى حرام از شيخ مفيد - عليه الرحمة - روايت شده است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند: «كسى كه سه روز از ماه حرام، پنجشنبه، جمعه و شنبه را روزه بگيرد خداوند عبادت يك سال را براى او مى ‏نويسد». و در روايت ديگرى آمده است كه: «عبادت نهصد سال كه روزهاى آن را با روزه و شب هايش را در عبادت گذرانده است» براى او نوشته مى‏ شود. 
اين روايت با روايتى كه درباره روزه سه روز در هر ماه، دو پنجشنبه و يك چهارشنبه وارد شده، منافاتى ندارد. و اگر دو پنجشنبه و يك چهارشنبه و جمعه را روزه بگيرد، بعيد نيست كه براى عمل به هر دو روايت كافى باشد. 

افزودن دیدگاه جدید