منوی اصلی

سه مطلب پر فایده برای وقت خواب

سه مطلب پر فایده برای وقت خواب

خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :
مؤلّف گويد: كفعمى نقل كرده: هركس هنگام خواب سه مرتبه بگويد:
يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ بِقُدْرَتِهِ وَ يَحْكُمُ ما يُريدُ بِعِزَّتِهِ 
انجام مي دهد خدا آنچه بخواهد با قدرتش و حكم مي كند خدا هر چه اراده كند با عزتش
مانند اين است كه هزار ركعت نماز بجا آورده باشد.

افزودن دیدگاه جدید