منوی اصلی

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم رجب (زاد المعاد)

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم رجب (زاد المعاد)

شيخ مفيد (ره) گفته است كه در روز بيست و دويم ماه رجب، معاوية-عليه اللعنة-به جهنّم واصل شده است، مستحّب است كه اين روز را روزه بدارند به شكرانۀ اين نعمت[1]


[1]) إقبال الأعمال: ص 176.

افزودن دیدگاه جدید