منوی اصلی

تلاوت بعضی سوره های قرآن، صلوات و استغفار بعد از نماز صبح روز جمعه (مفاتیح الجنان)

تلاوت بعضی سوره های قرآن، صلوات و استغفار بعد از نماز صبح روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ شيخ طوسى رحمة الله عليه فرموده كه سنت است بعد از نماز صبح روز جمعه صد مرتبه توحيد[1] و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و صد مرتبه استغفار کند و هر یک از این سوره ها را بخواند: نساء[2]، هود[3]، کهف[4]، صافّات[5]، الرحمن[6].


[1]) سوره توحید(الاخلاص)          [2]) سوره النساء        [3]) سوره هود        [4]) سوره الکهف        [5]) سوره الصافات              [6]) سوره الرحمن

افزودن دیدگاه جدید