منوی اصلی

دعای ندبه در روز جمعه

دعای ندبه در روز جمعه

اعمال روز جمعه؛ دعاى «ندبه» را كه از اعمال عيدهاى چهارگانه است بخواند. اين دعا بعد از اين، در جاى خودش خواهد، آمد.

 


متن و ترجمه دعای ندبه

افزودن دیدگاه جدید