منوی اصلی

دعای رویت هلال ماه نو

دعای رویت هلال ماه نو

اعمال هر ماه نو چند چیز است، از جمله؛ خواندن دعاهای منقوله در وقت رؤیت هلال که بهترین آنها دعای چهل و سوم صحیفه کامله است که در اول ماه رمضان ذکر شد.

افزودن دیدگاه جدید