منوی اصلی

نماز مستحبی روز اول هر ماه (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی روز اول هر ماه (مفاتیح الجنان)

اعمال هر ماه نو چند چیز است، از جمله؛ در روز اول، دو رکعت نماز کند؛ در رکعت اول بعد از حمد، سی مرتبه توحید (اخلاص) و در رکعت دوم، بعد از حمد، سی مرتبه سوره قدر را بخواند و بعد از نماز تصدقی کند، چون چنین کند، سلامتی خود را در آن ماه از حق تعالی بخرد.

افزودن دیدگاه جدید