منوی اصلی

غسل کردن در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه ماه رجب، شب شریفی است و در آن چند عمل است: اول غسل

افزودن دیدگاه جدید