منوی اصلی

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است؛ چهارم شش رکعت نماز که در شب سیزدهم ذکر گردید.

نماز مستحبی در شب های بیض ماه رجب و شعبان و رمضان

افزودن دیدگاه جدید