منوی اصلی

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، روزه در این روز سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده می گردد.

افزودن دیدگاه جدید