منوی اصلی

نماز مستحبی در هر پنج شنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی در هر پنج شنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است پنجم: در هر پنجشنبه، اين ماه دو ركعت نماز بجا آورد در هر ركعت پس از سوره «حمد» صد مرتبه سور «قل هو اللّه احد» خوانده و بعد از سلام نماز صد مرتبه صلوات بفرستد، تا حق تعالى هر حاجتى‏ كه در امر دين و دنيا دارد روا كند

افزودن دیدگاه جدید