منوی اصلی

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سیّد بن طاووس ثواب بسیاری نقل کرده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای کسی که سه روزِ اول این ماه را روزه دارد و در شب های آن دو رکعت نماز کند، در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید یازده مرتبه.

افزودن دیدگاه جدید