منوی اصلی

صلوات فرستادن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

صلوات فرستادن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم چهارم در اعمال روزهای ماه رمضان است؛ نهم- شیخ مفید در مقنعه فرموده: و از سُنن ماه رمضان، صلوات فرستادن بر رسول خداست در هر روز صد مرتبه و اگر زیاد تر فرستاد افضل است.

افزودن دیدگاه جدید