منوی اصلی

غسل کردن در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ اول- غسل كردن در آب جارى و ريختن سى كف آب بر سر كه باعث ايمنى از جميع دردها و بيماريها است در تمام سال‏

افزودن دیدگاه جدید