منوی اصلی

نماز مستحبی در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ چهارم- دو ركعت نماز كند در ركعت اول حمد و إنا فتحنا و در ركعت دوم حمد و هر سوره كه خواهد بخواند تا حق تعالى جميع بدی ها را در آن سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آينده‏

افزودن دیدگاه جدید