منوی اصلی

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب سیزدهم رمضان

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب سیزدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض است و از جمله اعمال؛ چهار ركعت نماز در هر ركعت حمد و بيست و پنج مرتبه توحيد

افزودن دیدگاه جدید