منوی اصلی

غسل کردن در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: اول غسل کردن

افزودن دیدگاه جدید