منوی اصلی

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: سوم- شش رکعت نماز به حمد و یس و تبارک و توحید.

افزودن دیدگاه جدید