منوی اصلی

خواندن دعاهای صحیفه کامله در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

خواندن دعاهای صحیفه کامله در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم رمضان؛ و دعاهاى صحيفه كامله را بخواند خصوصا دعاى مكارم الاخلاق و دعاى توبه

دعاى مكارم الاخلاق 

دعاى توبه

افزودن دیدگاه جدید