منوی اصلی

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و هفتم ؛ غسل کردن در این شب سفارش شده است.

افزودن دیدگاه جدید