منوی اصلی

نماز شب هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز شب هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب هفتم؛ چهار ركعت در هر ركعت حمد و سيزده مرتبه سوره قدر

افزودن دیدگاه جدید