منوی اصلی

نماز شب دوازدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز شب دوازدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب دوازدهم؛ هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره قدر.

افزودن دیدگاه جدید