منوی اصلی

احیا در شب پانزدهم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

احیا در شب پانزدهم ذی القعده (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ شب پانزدهم: شب مبارکى است خداوند نظر رحمت مى فرماید بر بندگان مؤمنین خود و کسى که در این شب به طاعت حق تعالى مشغول باشد از براى او باشد اجر صد نفر سائح یعنى روزه دار ملازم مسجد که معصیت نکرده باشد خدا را طرفه العینى چنانکه در روایت نبوى صلی الله علیه و آله است پس این شب را مغتنم شمار و مشغول کن خود را به طاعت و عبادت و نماز و طلب حاجات از خدا همانا روایت شده که هر که سؤ ال کند در این شب حاجتى از خداوند تعالى به او عطا خواهد شد

افزودن دیدگاه جدید