منوی اصلی

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اول- روز بسیار مبارکی است و در ان چند عمل وارد است: اول- روزه که ثواب روزه هشتاد ماه دارد.

افزودن دیدگاه جدید