منوی اصلی

روزه گرفتن در روز ترویه (مفاتیح الجنان)

روزه گرفتن در روز ترویه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هشتم، روز ترويه است و روزه ‏اش فضيلت دارد و روايت شده كه كفاره شصت سال است

افزودن دیدگاه جدید