منوی اصلی

غسل کردن در روز ترویه

غسل کردن در روز ترویه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هشتم، روز ترویه و شيخ شهيد غسل اين روز را مستحب دانسته‏ است.

افزودن دیدگاه جدید