منوی اصلی

دعای اللهم من تعبا و تهیا در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

دعای اللهم من تعبا و تهیا در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم خواندن دعای اللهم مَن تَعَبَّاَ وَ تَهَیَّاَ در این روز سفارش شده که در اعمال شب جمعه گفته شد.

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید