منوی اصلی

امساک بدون قصد روزه در عاشورا

امساک بدون قصد روزه در عاشورا

اعمال ماه محرم؛ روز دهم، روز عاشورا است و نيز شايسته است كه شيعيان در اين روز امساك كنند از خوردن و آشاميدن بى آنكه قصد روزه كنند و در آخر روز بعد از عصر افطار كنند به غذايى كه اهل مصيبت مى‏خورند مثل ماست يا شير و امثال آنها نه مثل غذاهاى لذيذه و آنكه جامه‏ هاى پاكيزه بپوشند و بندها را بگشايند و آستين‏ها را بالا كنند به هيئت صاحبان مصيبت‏

 

 

افزودن دیدگاه جدید